SmodCMS

KOŁO MIŁOŚNIKÓW HISTORII

 

       

Opiekun - mgr Marta Archman-Orczykowska  

Terminy spotkań:

piątek 13.45-14.30, sala numer 17 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Obecnie przygotowujemy się do konkursu Archimedes i do egaminu gimnazjalego.

Tematy spotkań:

1. Najdawniejsze dzieje człowieka.
2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu.
3. Starożytny Izrael.
4. Cywilizacja grecka.
5. Cywilizacja rzymska.
6. Powstanie chrześcijaństwa, rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.
7. Dziedzictwo antyku.
8. Arabowie i świat islamski.
9. Bizancjum i Kościół wschodni.
10. Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa.
11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy.
12. Kultura materialna i duchowa średniowiecznej Europy.
13. Polska pierwszych Piastów.
14. Polska dzielnicowa i zjednoczona.
15. Polska w dobie unii z Litwą (rządy Jagiellonów do 1506 r.).
 

       

 

Uczniowie w ramach Koła Miłośników Historii przygotowują się do licznych konkursów i osiągają w nich sukcesy.

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii - Lena Pilarz klasa III B

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii - Krzysztof  Wodecki klasa III C

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii - Lena Pilarz klasa II B

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii - Aleksandra Pytel II C

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GALILEO Z HISTORII

Patryk Prychodko - Laureat (1 miejsce)

Krzysztof Wodecki - Laureat (7 miejsce)

Wiktor Jochymczyk - Laureat (10 miejsce)

   

 

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS HISTORIA.PLUS 12 Edycja

KAMIL NASIEK - Laureat I stopnia

Wiktor Jochymczyk - Laureat II stopnia

   

 

OGÓLKNOPOLSKI KONKURS MULTITEST 2013 Z HISTORII

Patryk Prychodko - Laureat (4 miejsce)

                      

 

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS HISTORIA. PLUS 13 Edycja

MATEUSZ KRAWIEC - Laureat I stopnia z wyróżnieniem

MACIEJ REGULSKI - Laureat II stopnia

PATRYK PRYCHODKO - Laureat II stopnia

KRZYSZTOF WODECKI  - Laureat II stopnia

ANNA KOZŁOWSKA -  Laureat II stopnia

PAULINA KIDA -  Laureat III stopnia

      

 

Uczniowie odebrali pamiątkowe dyplomy i gratulacje z rąk Pani Dyrektor w trakcie podsumowania osiągnięć roku szkolnego 2013/2014.

            

 

Troje uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii:

- Patryk Prychodko

- Anna Kozłowska

- Paulina Kida

Godnie reprezentowali naszą szkołę i niewiele im zabrakło aby zakwalifikować się do następnego etapu! 

 

PREZENTACJA PROJEKTU HISTORYCZNEGO

"ZABYTKI DĄBROWY GÓRNICZEJ"

31 maja 2014 roku podczas Dnia Projektów odbyła sie  publiczna prezentacja projektu edukacyjnego z historii "Zabytki Dąbrowy Górniczej". Uczniowie pracujący nad projektem podzielenii na zespoły prezentowali efekty swojej wielomiesięcznej pracy.
 
Grupa I miała wykonać album „Zabytki Dąbrowy Górniczej” oraz opracować i przeprowadzić ankietę na temat wiedzy dąbrowian dotyczącej obiektów zabytkowych znajdujących się w ich mieście. Podsumowanie wyników sondy zostało przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej. 
 

    

 

Grupa II stworzyła film o zabytkach Dąbrowy Górniczej. Wykonała również plakat w postaci mapy przedstawiającej lokalizację najważniejszych zabytków Dąbrowy Górniczej.
 

   

 

 

 

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

"DZIEJE DĄBROWY GÓRNICZEJ"

 
13 czerwca 2014 r. odbył się Szkolny Konkurs Historyczny "Dzieje Dąbrowy Górniczej". 23 uczniów pisało test sprawdzający ich wiedzę z historii Dąbrowy Górniczej. Uczestnicy konkursu musieli równiez wykazać się znajomością zabytków naszego miasta. 
 

   

WYNIKI POZNAMY NIEBAWEM!

Regulamin konkursu
 
Matriały do konkursu:
ulotka nr 1 - historia Dąbrowy Górniczej
ulotka nr 2 - zabytki Dąbrowy Góniczej
ulotka nr 3 - informacje o naszym mieście, ciekawostki

 

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

- Olimpiada Wiedzy z Historii OXFORD (Odbyła się 22 października 2012 r.)

 

 

 

EDYTA CZERNIAKOWSKA - Laureat I stopnia

 

 

 

 

 PATRYK PRYCHODKO - Laureat II stopnia

   

 

 

 

KAMIL NASIEK - Laureat II stopnia

ALICJA MIKOŁAJEK - Laureat III stopnia

 

 

 

- Konkurs Historyczny MULTITEST (Odbył się 23 października 2012 r.)

 

PATRYK PRYCHODKO - wyróżnienie

 

 

 

 

- Wojewodzki Konkurs "Konstanty Wolny 1877-1940" 

Prezentacja przygotowana na konkurs przez Alicję Mikołajek

 

- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii (EDYTA CZERNIAKOWSKA - Laureat)

 

23 maja 2013 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty historyczne zatytułowane „Śladami przeszłości - Dzieje Dąbrowy Górniczej”. 

W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich.
W ramach zajęć wszyscy mieli okazję wysłuchać wykładu o historii Dąbrowy Górniczej, zobaczyć prezentację multimedialną na temat zabytków naszego miasta, obejrzeć Dąbrowę na starych pocztówkach, poznać ciekawostki związane z Dąbrową Górniczą.
Podczas warsztatów uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Dąbrowy Górniczej, gdyż na zakończenie wypełniali karty pracy zawierające pytania dotyczące wiadomości zaprezentowanych w pierwszej części warsztatów. Większość kart została poprawnie wypełniona dlatego też zwycięzców wyłoniło na drodze losowania. Otrzymali oni, a właściwie otrzymały bo szczęście sprzyjało kobietom, piątki z historii (Klaudia Jałocha , Karolina Rychter). Karolina Cytarzyńska dodatkowo wylosowała nagrodę książkową.

 

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY 

"DZIEJE DĄBROWY GÓRNICZEJ"

 

 

Regulamin konkursu

 

Matriały do konkursu:

ulotka nr 1 - historia Dąbrowy Górniczej

ulotka nr 2 - zabytki Dąbrowy Góniczej

ulotka nr 3 - informacje o naszym mieście, ciekawostki

 

30 kwietnia 2013 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Historyczny "Dzieje Dąbrowy Górniczej". Celem konkursu było upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dziejach Dąbrowy Górniczej, kształtowanie postawy szacunku do przeszłości i zainteresowanie zabytkami naszego miasta.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły przed konkursem otrzymali ulotki przedstawiające: historię Dąbrowy Górniczej, informacje o zabytkach, położeniu miasta, jego mieszkańcach, władzach miejskich oraz ciekawostkach dotyczących miasta.
Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu, przystąpili do rywalizacji o oceny celujące z histrii, pamiątkowe dyplomy, puzzle i książki.
I MIEJSCE - Wiktor Stachura z klasy II B
II MIEJSCE - Paulina Kida z klasy I B
III MIEJSCE - Kamil Sokołowski z klasy III C
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku !
 
    
                                                                                          I miejsce - Wiktor Stachura
 
              II miejsce - Paulina Kida
 
 

LEKCJA HISTORII Z CESARZEM W TLE

   

  Cesarz Karol Wielki - koronacja 800 r.                                   Cesarz Otton I - koronacja 962 r.

 

Cesarz Karol Wielki. Jego państwo rozpadło się na trzy częśći w 843 r. ( TRAKTAT W VERDUN )

 

   

                         Cesarz bizantyjski                                                   Cesarz Karol Wielki

 

 

PREZENTACJA PROJEKTU HISTORYCZNEGO

"ZABYTKI DĄBROWY GÓRNICZEJ"

30 kwietna 2013 roku odbyła sie również publiczna prezentacja projektu edukacyjnego z historii "Zabytki Dąbrowy Górniczej". Uczniowie pracujący nad projektem podzielenii na zespoły prezentowali efekty swojej wielomiesięcznej pracy. Zgromadzona na sali widownia najwyżej oceniła prezentację grupy BIAŁCH. Wsród głosujących wylosowano szczęściarz, których obdarowano słodkościami. Mamy nadzieję, że wszyscy świetnie się bawili.!!

 

  

grupa NIEBIESKICH                                    grupa CZERWONYCH

   

grupa BIAŁYCH

 grupa ZIELONYCH

 

    

 

    

 

 

WARSZTATY HISTORYCZNE

"JEST TAKA PIEŚŃ... MAZUREK DĄBROWSKIEGO"

I WIZYTA W KOPALNI ĆWICZEBNEJ

 

24 stycznia 2013 r. uczniowie pracujący w Szkolnym Kole Historyków i Kole Miłośników Historii wraz z opiekunkami panią Joanną Prychodko i panią Martą Archman-Orczykowską uczestniczyli w niezwylke ciekawych warsztatach historycznych "Jest taka pieśń...Mazurek Dąbrowskiego".

 

W trakcie warsztatów uczniowie poznali historię powstania "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech", jej dzieje jako pieśni śpiewanej we wszystkich ważnych dla Polaków momentach historychnych, analizowali i porównywali tekst "Mazurka Dąbrwskiego" z tekstem wg rękopisu Józefa Wybickiego. Uczniowie dowiedzieli sie również, kiedy "Mazurek Dąbrowskiego" został naszym hymnem narodowym i z jakimi pieśniami konkurował o to miano.

 

Na zakończenie warsztatów uczniowie mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania najstarszych zachowanych wykonań "Mazurka Dąbrowskiego" oraz współczesnych interpretacji "Pieśni Legionowej" np. Kazika, Robotixu, Wojciecha Waglewskiego.

 

 

Po warsztatach uczniowie zwiedzili Kopalnię Ćwiczebną w Dąbrowqie Górniczej. Wejście do kopalni znajduje się zaledwie 150 metrów od Muzeum Miejskiego "Sztygarka". Kopalnia Ćwiczebna powstała w 1927 roku w celach szkoleniowych, aby zapoznać uczniów szkół górniczych z miejscem ich przyszłej pracy. Podczas godzinnego spaceru pod ziemią uczniowie naszej szkoły zeszli na I i II poziom, zobaczyli pomieszczenia mieszczące dawne warsztaty, w których uczniowie odbywali zajęcia praktyczne oraz maszyny wykorzystywane w pracy górniczej, takie jak: przenośniki, kombajny węglowe.